Lithuanian Language Support for LaTeX2e

Sigitas Tolušis, VTEX Ltd. 1998
Adresas: Akademijos 4, Vilnius
E-mail:
sigitas@vtex.lt

LaTEX2e lietuvių kalba. Galima naudoti tiek visas priemones kartu, tiek ir atskiras dalis.

Palaikoma:
  • lietuviškų žodžių skiemenavimas
  • tiesioginis lietuviško teksto įvedimas, naudojant skirtingas kodų lenteles, t.y.
   lietuviškos klaviatūros LaTeX'e
  • \uppercase ir \lowercase komandos lietuviškiems simboliams
  • lietuviški PostScript šriftai (virtualūs)
Naudojimas:
Kam Naudojamos LaTeX komandos Komentarai
1. Lietuviškų šriftų pajungimas \usepackage{times}

\usepackage[T1,LT]{fontenc}

Jei fontenc jau pakrautas, tai galima naudoti komandą \usepackage{addltenc}
2. Lietuvškų klaviatūrų pajungimas \usepackage[cpRIM]{inputenc} Pakrovus šį paketą, pakeisti kodų lentelę tekste galima komanda \inputencoding{cp775} ir pan.
3. Lietuviškų žodžių automatinis kėlimas į kitą eilutę Reikia naudoti formatą su lituviškom žodžių kėlimo taisyklėm. Čia pateikiami: latex712.fmt for DOS/Windows OS (emTeX Version 3.14159 [3c-beta16])
latex006.fmt for Windows OS (Web2c 7.3 Version 3.14159)
pdflatex006.fmt for Windows OS (Web2c 7.3 Version 3.14159)
4. Lietuviški pavadinimai \usepackage[lithuanian]{babel} Pakraunamas BABEL paketas ir standartiniai pavadinimai sulietuvinami. Norint kartu turėti ir anglų kalbą, reiktų krauti dvi kalbas: \usepackage[english,lithuanian]{babel}
Failai:
1. Lietuviški šriftai http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/fonts/

http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/texinput/ltpsnfss/

 2. Lietuviškos klaviatūros  http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/texinput/inputenc/
 3. Lietuviškas skiemenavimas  http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/btexfmts/

http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/hyphens/

 4. Lietuviški pavadiniami  http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/texinput/babel/
  5. Failai, lietuviškų šriftų gamybai, naudojant paketą FONTINST  http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/texinput/fontinst/
 6. Visi failai ZIP formate  http://www.vtex.lt/tex/download/zip/TeXLT.zip (1068569)
Pavyzdžiai:
Šriftai http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/fonts/ltfonts.pdf
TeX failas http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/example/testlt2e.pdf
http://www.vtex.lt/tex/download/TeXLT/example/testlt2e.tex